پرسش نامه سرمایه اجتماعی و روحیه کارآفرنی
 
با سلام، پاسخ دهنده گرامي؛ همانطور که استحضار داريد، دستيابي به رشد و توسعه ی اقتصادی که مهمترين چشم انداز و آرزوي هر ملتی است، نيازمند کارآفريناني خلاق و نوآور است که با ايجاد کسب و کارهای جديد و انجام فعاليت های کارآفرينانه، ارزش آفرينی کرده و افزايش درآمد عمومي و رفاه و آسايش را براي عموم جامعه به ارمغان مي آورند. پرسشنامه ای که پیش روی دارید با هدف بررسی عوامل تأثیر گذار بر روحیه ی کارآفرینی در میان مدیران صنایع کوچک و متوسط استان فارس تنظیم شده است. خواهشمند است هر یک از گزینه های پرسشنامه را با دقت مطالعه نموده و خود را در موقعیت گزینه قرار دهید و سپس اقدام به پاسخگویی نمایید. لازم به ذکر است اطلاعات جمع آوری شده صرفاً جهت انجام پایان نامه استفاده می شود. امید است با همکاری شما در تکمیل دقیق پرسشنامه، این تحقیق گامی مؤثر در جهت توسعه ی کارآفرینی در میهن عزیزمان بردارد. پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم. رویا خیّر زاهد پرسشگر و کارشناس دکتر علی نقی مصلح شیرازی مشاور و دانش یار شرکت مهد ایده پردازان و متفکران کارآمد صبــا مجری
فرجه استفاده از فرم منقضی شده